زندگی من همان سرو خیس خورده ایست که گاهی از رگبارهای وقت و بی وقت خم میشود اما نمیشکند

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی

دوست بدار

کاری که خدا با تو می کند.
+ نوشته شده در  ساعت 2:10  توسط N  |